.ιllιlι.ιl BALLER - Шым Сайт в mp3

Рейтинг: 0

Исполнитель: .ιllιlι.ιl BALLER

Название песни: Шым Сайт

Продолжительность mp3: 02:00

Дата добавления: 2014-11-15

Текст просмотрен: 560
Скачать

Текст песни:

Уакыт оте келе РЭП жолы мен1мен б1рге
Жылдар оте келе мен1н флоуым коркейуде
М1не мен1н жагалауым арине Шым сайт
Рэп Жолында мен1н флоуым еш токтамайд

жанына жагады алдынганы рэп флоу.
бул футбол дайын бол , мен согамын саган гол,
Кулагынан к1р1п бойынды алды дауысым
Каз1рг1 жагдайыма оз1м жетт1м бауырым

Ор1мн1н озгеру1не к1нал1 Хип-ХАП
Бул катал заманда оз1нд1 уста мыктап
Wazup джига ел1ктеме, ол жай нига
Оз тауарынды жаса,плагиаттан алыста

Куыста шан шег1п,рэп кагазга жазып
1ш1мд1к 1ш1п, уакытты отк1з1п
Токк1з1п сианы, ак парактын бет1не
Жана б1р трек келед1 осы ом1рге

Ыстык флоу назарында, Шым сайт
mp3 форматта б1рнеше мегабайт
Кок туст1 джинсы, ак найк кроссы
Баста ню эра бул май стайл бра

Онтуст1к аумактан 11-ш1 ауданнан
Ар жагалаулардан, сарбаздарым жиналган
Улкен бетонды дуалдар арсынан б1з шыктык
Шым каланын м1нез1н тек б1з корсетт1к

Наша, 1шк1л1к, акындык, рэп оку
Ак паракка уйкас создерд1 косу
Итеред1 мазгынды, арб1р шыккан соз
Соз1не жауап бер соз1н болмасын бос

Кызыннын кулагында б1зд1н дауыс кайта кайта
Сезем лаззат беред б1зд1н войс кайта кайта
32- катар шумак , жетене жетт1
Болды м1не мен1н эфир1м оз шег1не жетт1


Видео: Шым - Романс для Анны (новый сингл, 2014)


Комментарии (0)